Hulshof Guardian

09-02-2015

Bio-based productie in de Achterhoek!

Hulshof Guardian B.V., gevestigd te Lichtenvoorde, is een jonge onderneming die door het gebruik van biologische materialen en het hergebruik van restmaterialen, een substantiële bijdrage wil leveren aan het verduurzamen van de samenleving.

 

Hulshof Guardian bundelt de kennis en ervaring van (voorheen) Guardian R&D met betrekking tot biologische materialen en de verwerking daarvan, en de jarenlange ervaring van Hulshof business cases op het gebied van de ontwikkeling, productie en verkoop van koffers en aanverwante producten.

De R&D activiteiten van Hulshof Guardian richten zich in het bijzonder op de ontwikkeling van een volledig biologisch afbreekbaar/ recyclebaar vervangingsproduct voor Polyurethaan (hierna aangeduid als bio-elastomeer schuim). De productontwikkeling zal zich bezighouden met de ontwikkeling van producten op basis van dit bio-elastomeer schuim.

 

Hulshof Guardian ziet veel toepassingsmogelijkheden voor bio-elastomeer schuim. De duurzaamheidsgedachte kan hierbij invulling krijgen in de vorm van hergebruik, het gebruik van bio-afbreekbare materialen en in de verlenging van de levenscyclus van het product. Het materiaal biedt bij veel toepassingen een lange levensduur omdat het zeer sterk is en biedt mogelijkheden tot het besparen van energie, door haar isolerende werking. Streven is om op termijn alle benodigde grondstoffen lokaal of regionaal te verwerven.

 

Hulshof Guardian zal zich enerzijds richten op de ontwikkeling van EcoCases, koffers en aanverwante producten gemaakt van bio-elastomeer schuim, anderzijds op panelen voor diverse toepassingen. Daarnaast zullen specials belangrijk zijn.

 

Om de ambities waar te maken om de bio elastomeren tot een 100% bio product te ontwikkelen, wordt onder andere samengewerkt met gerenommeerde kennisinstituten.

 

Er wordt actief gezocht naar samenwerkingsverbanden (clusters), waarbij kennis delen voorop staat en waarbij de samenwerking voor alle betrokkenen profijtelijk is.

 

Bent u geïnteresseerd in een nadere kennismaking met Hulshof Guardian en haar mogelijkheden, neem dan contact met ons op.