3 jaar verlenging ISO 9001:2015 certificaat

Success 2081167 1280

Samen hebben wij dit doel bereikt

Eind mei heeft de 3-jaarlijkse hercertificatie plaatsgevonden in het kader van de norm ISO 9001:2015. Op gepaste afstand in het kader van de corona maatregelen, heeft de auditor toch alles kunnen doen om de volledige audit uit te voeren.

Voorafgaand aan de audit zijn verschillende doelstellingen en criteria vastgesteld. Vervolgens is gedurende 2 dagen door middel van interviews getoetst of wij aan de gestelde eisen voldoen. Het resultaat is een positieve beoordeling, zodat wij met trots kunnen zeggen dat we ook de komende 3 jaar ISO 9001:2015 gecertificeerd zijn.

“Klanttevredenheid, het inschatten van risico’s en daarop acteren en het streven naar continue verbetering zijn enkele belangrijke uitgangspunten die ten grondslag liggen aan dit certificaat en die wij bij Hulshof hoog in het vaandel hebben staan. Het certificaat is daarom belangrijk voor ons, omdat een onafhankelijke organisatie een oordeel geeft over ons kwaliteitsmanagementsysteem”, aldus Eric Hulshof.

Met een gemotiveerd team werken we aan een continue verbetering van onze organisatie en producten: samen zorgen wij ervoor dat een goed eindproduct ons pand verlaat.

“Om tot een goed eindproduct te komen is het belangrijk om te weten welke wensen en verwachtingen onze klanten hebben. Door goed te luisteren en gebruik te maken van onze jarenlange ervaring, kunnen wij onze producten afstemmen op de specifieke vraag van een klant. Hierdoor voelen klanten zich gehoord, zien het resultaat en zijn tevreden over het eindresultaat. Ons motto is: Kan niet? Mooi wel”! aldus Marina Etten.

Kortom, de verlenging van het ISO 9001:2015 certificaat is een gezamenlijke prestatie!