Trolleykoffer Leen Bakker

We zijn benaderd door Leen Bakker met de vraag een kofferoplossing te bedenken waarmee adviseurs op locatie bij de klant hun werkzaamheden gemakkelijker kunnen verrichten. Een wens is dat de oplossing een professionele uitstraling heeft.

Om duidelijk te krijgen wat precies de wensen zijn hebben we eerst door middel van een vragenlijst meer informatie verzameld. Op basis hiervan werd duidelijk wat meegenomen moet kunnen worden en wat het totaalgewicht van de inhoud was. Ook kregen we inzicht in de gebruiksomstandigheden. Met deze input zijn een aantal ideeën uitgewerkt van mogelijke oplossingen in CAD tekeningen. Bij elk concept was het uitgangspunt een trolleykoffer, met daarop 1 of 2 losse koffers. De rolkoffer om stalenboeken in te vervoeren en de losse koffers voor een laptop en verschillende gereedschappen. Door de materiaalkeuze bij de kofferpanelen, konden we de mogelijkheid bieden om deze full colour te laten bedrukken, waardoor Leen Bakker de koffers een eigen identiteit kon geven.

Aan de hand van de tekeningen heeft Leen Bakker een keuze gemaakt voor één trolleykoffer met daarop geplaatst een losse toolcase. Dit concept hebben wij vervolgens nader uitgewerkt, zodat een eerste offerte gemaakt kon worden. Nadat deze akkoord was, is een prototype gemaakt, waarmee Leen Bakker kon gaan testen of de voorgestelde oplossing aan de eisen voldeed. Dit laatste was het geval, zodat met een aantal kleine aanpassingen de rolkoffer geheel voldeed aan de wensen van Leen Bakker!

Op onze vraag of de koffers aan de verwachtingen voldoen, was het antwoord: